Totalentreprenad innebär i korthet att du enbart har oss som avtalspart. Vi skriver ett kontrakt, där byggföretaget Ormsta Byggservice AB åtar sig hela ansvaret för material och för entreprenadens utförande, inklusive allt samordningsansvar och arbetsmiljöansvar.
Ormsta Byggservice AB samarbetar alltid med underentreprenörer som vi har jobbat med under flera års tid, för att alltid uppnå bästa resultat.
Låt oss erbjuda dig totalentreprenad så undviker du missförstånd mellan arbetsgrupper.

Miljöpolicy

Ormsta Byggservice AB tar ett aktivt miljöansvar. Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling av samhället och vara en viktig aktör för miljöarbete inom vår bransch. Allt emballage sorteras och återvinns. Vi samplanerar våra transporter för en minimerad miljöpåverkan.