Totalentreprenad innebär i korthet att du enbart har oss som avtalspart. Vi skriver ett kontrakt, där byggföretaget Ormsta Byggservice åtar sig hela ansvaret för material och för entreprenadens utförande, inklusive allt samordningsansvar och arbetsmiljöansvar.
Ormsta Byggservice samarbetar alltid med underentreprenörer som vi har jobbat med under flera års tid, för att alltid uppnå bästa resultat.
Låt oss erbjuda dig totalentreprenad så undviker du missförstånd mellan arbetsgrupper.