Totalentreprenad innebär i korthet att du enbart har oss som avtalspart. Vi skriver ett kontrakt, där byggföretaget Ormsta Bygg AB åtar sig hela ansvaret för material och för entreprenadens utförande, inklusive allt samordningsansvar och arbetsmiljöansvar. Ormsta Bygg AB samarbetar alltid med underentreprenörer som vi har jobbat med under flera års tid, för att alltid uppnå bästa resultat. Låt oss erbjuda dig totalentreprenad så undviker du missförstånd mellan arbetsgrupper.

Vi är Inreco

Inreco grundades år 2000 och har sedan dess gett företag och offentlig sektor möjlighet att trivas i sina kontorslokaler. Inreco är ett engagerat, lyhört och lösningsorienterat företag. Vi är vana med att arbeta effektivt och hjälper våra kunder med stort som smått. Målsättningen i varje företag i varje uppdrag är att kunder själv ska kunna koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet, vi ordnar resten.

Miljöpolicy

Inreco tar ett aktivt miljöansvar. Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling av samhället och vara en viktig aktör för miljöarbete inom vår bransch. Allt emballage sorteras och återvinns. Vi samplanerar våra transporter för en minimerad miljöpåverkan.