I samarbete med

Vi har på uppdrag av Panea fått äran att renovera Tösse bageri i Stockholm.